ມອບຊຸດກີລາໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສາລາຄຳ 2016

sport wear01

ຮ້ານ ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ ໄດ້ມອບຊຸດກີລາໃຫ້ທີມເຕະບານໂຮງຮຽນປະຖົມສາລາຄຳພ້ອມອຸປະກອນການຝືກຊ້ອມລວມມູນຄ່າ 2,000,000 ກີບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີຊຸດກີລາເຕະບານທີມໂຮງຮຽນສຳລັບຊ້ອມ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຫຼີ້ນກີລາ, ຝືກທັກສະ ແລະ ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນະໂຫຍດ.