​ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ J.B. HONDA

​ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຈ.ບີ. ທີມີປະສົບການເຮັດທຸລະກິດ ໃນ ສປປ. ລາວ ມາຫຼາຍກ່ອນ 20 ປີ ໃນປີ 2012 ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ ບໍລິສັດ ນິວ ຈິບ ເຊັງ ຈຳກັດ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ ສູນຈຳໜ່າຍມາດຕະຖານ Honda ທີ ບ້ານດອນໜູນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶງເກີດເປັນ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ

​ເຮົາມຸ່ງມັ່ນພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ ການບໍລິການ ໃຫ້ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ເປັນສູນຈຳໜ່າຍມາດຕະຖານ Honda ທີມີຄວາມພ້ອມ ທັ້ງ ສິນຄ້າ ບໍລິການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີທັນສະໄໝ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມມັ່ນໃຈວ່າລົດຈັກທຸກຄັນທີ່ສົ່ງມອບໂດຍ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ມີຄຸນນະພາບເຕັນຮ້ອຍ ຢ່າງແນ່ນອນ