don noon01 450

ສາຂາດອນໜູນ

ໜ່ວຍ 7 ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິຫານ (13ໃຕ້) ບ້ານ ດອນໜູນ

ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ.ລາວ

ໂທ.(+856) 21 771658, (+856) 20 5959 5000

jb map1 resize
 
 


non sawang01

ສາຂາໂນນສະຫວ່າງ

ຖະໜົນ ຊຳເຄ້ ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ

ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ, ລາວ

ໂທ. (+856) 21 463 299, (+856) 20 2947 5959

jb 2. resize