Logo-JB-Honda.jpg

J.B. HONDA

เจ.บี. ฮอนด้า เป็นส่วนหนึ่ง ของ กลุ่มบริษัท เจ.บี. ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากกว่า 20 ปี  โดยในปี 2012 ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด แต่งตั้ง ให้ เป็นศูนย์จำหน่ายมาตรฐานHonda ที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda พร้อมศูนย์บริการ และ อะไหล่ ครบวงจร ที่ บ้านดอนหนูน  เมืองไซทานี นะคอนหลวงเวียงจัน สปป.ลาว จึงเกิดเป็น เจ.บี.ฮอนด้า

MISSION & VISION

เรามีความตั้งใจที่จะทุ่มเทความคิด และการลงทุน  เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายมาตรฐานHonda ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมให้มีความพร้อมทั้งด้านการขายรถจักรยานยนต์Honda ที่มีคุณภาพ และ บริการหลังการขายให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานสูง ที่มีความทันสมัยที่สุดและดำเนินธุรกิจด้วยความ จริงใจ สร้างความพึงพอใจให้ ลูกค้า และ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Hondaในเขตพื้นที่การขายอย่างสุดความสามารถ

และในปี 2017 นี้ เจ.บี. ฮอนด้า ก็ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัดอีกครั้งแต่งตั้งให้เปิด ศูนย์จำหน่ายมาตรฐานHonda อีกแห่ง ที่ บ้าน โนนสะหว่าง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจัน ซึ่งเป็นทำเลใจกลางเมือง ในย่านที่มีการเติบโตทางเศรฐกิจสูง และมีชุมชนจำนวนมาก ซึ่งเราก็จะยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการอันดีเยี่ยม ดังที่เคยปรากฏผลงาน ไว้แล้วในอดีต 

พิธีเปิดตัว