เจ.บี. ฮอนด้า J.B. HONDA

เจ.บี. ฮอนด้า เป็นส่วนหนึ่ง ของ กลุ่มบริษัท เจ.บี. ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจใน สปป. ลาว มากกว่า 20 ปี  ในปี 2012 ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด  แต่งตั้ง ให้ เป็น ศูนย์จำหน่ายมาตรฐาน  Honda ที่ บ้านดอนหนูน  เมืองไซทานี นะคอนหลวงเวียงจัน เกิดเป็น เจ.บี. ฮอนด้า

​เรามุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการบริการ ให้ เจ.บี. ฮอนด้า เป็นศูนย์จำหน่ายมาตรฐาน Honda ที่พร้อมทั้งด้านสินค้า บริการ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณได้ในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ทุกคันที่ส่งมอบโดย เจ.บี. ฮอนด้า มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอน

activity.png