ອະໄຫຼ່ແທ້


ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ເນັ້ນໜັກກັບການໃຊ້ອະໄຫຼ່ Honda ແທ້ 100% ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະໄຫຼ່ທີມີຄຸນນະພາບຄືດຽວກັບທີຕິດໃສ່ນຳລົດໃໝ່ອອກຮ້ານທຸກຄັນ

ເຮົາມີຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງເຄື່ອງອະໄຫຼ່ຂອງລົດທີວາງຂາຍທຸກລຸ້ນໄດ້ໄວ ແລະ ມີລາຄາຖືກ ຜ່ານການສັ່ງຊື້ລາຄາຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈາກ ຮອນດ້າ ນິວຈິບເຊັງ ຫຼືນຳເຂົ້າດ່ວນມາແຕ່ປະເທດໄທ

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມພົວພັນ “ສາຂາຂອງເຮົາ”

do.gif