ຕິດຕໍ່ ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ

ເຮົາພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກຄົນຢ່າງດີທີສຸດດ້ວຍ ສິນຄ້າທີມີຄຸນນະພາບ ທີມຊ່າງສ້ອມແປງທີຜ່ານການຈາກຮອນດ້າ ເຄື່ອງມືທີທັນສະໄໝ ລວມເຖີງໂຊຮູມແລະພະນັກງານທີພ້ອມຊ່ວຍທ່ານ

ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ

ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິນຫານ (13ໃຕ້)ບ້ານ ດອນໜູນ
ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ.ລາວ

ໂທລະສັບ : (+856) 21-771 658, (+856) 20 5959 5000
Email : phongsiri@jblao.com
www.jb-honda.com

Wechat ID : jbhonda    
Line ID : jbhonda     
WhatsApp : (+856) 20 2889 6991
www.facebook.com/jbhondalao

CONTACT FORM