LUCK & LOVE 2017 “ເຮັງຄວາມຮັກ ເຮັງຄວາມລວຍ”

lucklove00

ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ ຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານ“ເຮັງຄວາມຮັກ ເຮັງຄວາມລວຍ” ກັບກິດຈະກໍາ LUCK & LOVEໂປຮໂມຊັ່ນສຸດພິເສດຕ້ອນຮັບເດືອນກຸມພາ ເດືອນແຫ່ງໂຊກລາບ ແລະ ຄວາມຮັກ, ຄູ່ຮັກທີ່ມາຊື້ລົດດ້ວຍກັນຮັບທັນທີ“ເສື້ອແຈ໋ກເກັດຄູ່ ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ” ໄປໃສ່ຄູ່ກັນແບບຫວານໆ ແລະ ຍັງບໍ່ພໍຍັງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຮັງກັບ“ສະລາກລຸ້ນໂຊກ”ອີກຫຼາຍລາງວັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ ຫຼື ບັດຄູປ໋ອງປ່ຽນນ້ຳມັນມັນເຄື່ອງ Free 1 ປີ (ອິງຕາມໄລຍະການປ່ຽນຕາມທີ່ກຳນົດ). 

ຍິ່ງໃຫຍ່ຄຸ້ມຄ່າ ເຮັງເຮັງ ແບບນີ້ຕ້ອງຮິບມາເປັນເຈົ້າຂອງ ລົດຈັກກະຍານຍົນ ຮອນດ້າທີ່ ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ ສາຂາ ດອນໜູນ ໝົດເຂດວັນທີ່ 28/02/2017 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.